O kancelarii

Bogdan Basarab

Radca prawny

Absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej.

Ukończone szkolenia z zakresu:

  • technik negocjacyjnych (szkolenie podstawowe i zaawansowane) – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu;
  • zarządzania strategicznego,
  • zarządzania zasobami ludzkimi – szkolenia specjalistyczne Ernst & Young;
  • specjalistyczne szkolenie z zakresu windykacji zagranicznej.

Jeszcze przed uzyskaniem uprawnień radcowskich pracował najpierw jako referent prawny (1994 – 1995) w Stoczni Remontowej “GRYFIA” S.A., następnie w 1999 roku w Zakładach Chemicznych “POLICE” S.A. w charakterze st. Specjalisty w Sekcji ds. Analiz Prawnych w Dziale Strategii, Prywatyzacji i Restrukturyzacji Spółki; dalej przez trzy lata jako Naczelnik Wydziału Prawnego w obsłudze prawnej w organach administracji rządowej. Jako radca prawny (prowadząc równolegle indywidualną kancelarię radcowską) pracował w latach 2004-2006 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział Szczecin, a później w latach 2006 – 2009 w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Krajowe Biuro w Warszawie – Biuro Terenowe w Szczecinie. Począwszy od 2009 r. świadczył obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w oparciu wyłącznie o spółki radców prawnych i adwokatów lub indywidualną kancelarię.

Prowadząc praktykę radcowską od 12 lat, wyspecjalizował się w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów, prowadząc obsługę prawną m.in. w zakładach produkcji pojazdów mechanicznych, przedsiębiorstwach z branży stoczniowej oraz konstrukcji stalowych, świadczących usługi remontowe jednostek pływających (jednostek morskich i śródlądowych), w których to podmiotach problematyka prawna wychodzi poza prawo krajowe i rozciąga się również na prawo unijne, a nadto krajowych dystrybutorów specjalistycznej prasy i literatury (np. Oxford University Press Polska sp. z o.o. w Warszawie).

Specjalizacje

Obsługa instytucji państwowych i prywatnych
Przekształcenia, restrukturyzacja i postępowania upadłościowe
Administracyjne postępowania kontrolne
Prawo budowlane
Prawo ubezpieczeniowe
Prawo cywilne
Prawo pracownicze
Prawo rodzinne
Prawo egzekucyjne
Prawo podatkowe
Prawo celne