Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Bogdan Basarab funkcjonuje w Szczecinie nieprzerwanie od 2004 roku i prowadzi obecnie ponad tysiąc różnych procesów. Doradztwo prawne świadczy również w Koszalinie, jak i na terenie całego kraju oraz w obszarze transgranicznym. Reprezentujemy interesy korporacyjnych oraz indywidualnych klientów w szczególności w sprawach: cywilnych, gospodarczych, ubezpieczeniowych, pracowniczych, administracyjnych, rodzinnych, rejestrowych czy egzekucyjnych. Stale współpracujemy z czołowymi kancelariami prawnymi z kraju i z zagranicy.

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców,

doradztwo oraz profilaktyka pod kątem minimalizacji ryzyk prowadzonej działalności

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

• prawa procesów korporacyjnych (przekształcania podmiotów gospodarczych, doradztwo w zakresie działalności organów spółek Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników itp.),
• szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego, w tym dotyczącego stosunków międzynarodowych i eksportu,
• obsługi wszelkich zagadnień prawnych związanych z umowami zawieranymi przez klientów (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach),
• obsługi procesów prawnych dotyczących infrastruktury przedsiębiorstwa klienta,
• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem reprezentowania klientów przed związkami zawodowymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie klienta.
• praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych i użytkowych, ochrony domeny, a także ochrony danych osobowych oraz ochrony baz danych osobowych.

Skomplikowane sprawy

Sprawy o wysokim stopniu skomplikowania są wielopłaszczyznowo analizowane przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa i doradców z innych dziedzin. Doświadczenie zawodowe z wielu instytucji publicznych i prywatnych pozwala na znajdowanie wszystkich możliwych rozwiązań w bardzo krótkim czasie. Kancelaria podejmuje się trudnych wyzwań i pomaga w wyborze kluczowych decyzji. Swoim działaniem znacznie minimalizuje ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i zabezpiecza sytuację prawną osób prywatnych.
od 2004 roku
W Szczecinie

Spory

Priorytetem dla Kancelarii jest rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym, w ramach negocjacji z dbałością o interesy Klienta. W pozostałych sprawach, które nie dają się rozwiązać w drodze polubownej, Klienci reprezentowani są przez doświadczonych prawników Kancelarii przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej różnych szczebli.

Klienci

W chwili obecnej możemy pochwalić się obsługą m.in. grupy kapitałowej z województwa zachodniopomorskiego, działającej w branży konstrukcji stalowych, która zatrudnia w sumie około 600 osób. Prawnicy Kancelarii posiadają również doświadczenie w zakresie obsługi spółek akcyjnych i obsługi skomplikowanych procesów sądowych o złożonej strukturze – obecnie prowadzonych jest min. ponad 200 procesów przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydział VI i VII Ubezpieczeń Społecznych.

Partnerzy

W ramach działalności współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami wyspecjalizowanymi w poszczególnych dziedzinach prawa oraz z dużym doświadczeniem zawodowym. Do grona kancelarii współpracujących z nami należą: - Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy z Warszawy, - Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński z Wrocławia, z oddziałem w Głogowie, PGN - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. z Wrocławia, Kancelaria Erkiert & Ulatowski siedziba Kancelarii w Monachium, z oddziałem w Augsburgu. Ponadto kancelaria współpracuje z Korporacją Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD w Warszawie skupiającą kilkadziesiąt podmiotów z różnych branż działających na rynkach międzynarodowych.

Reprezentacja w sprawach:

Cywilnych
Gospodarczych
Ubezpieczeń społecznych
Pracowniczych
Administracyjnych
Rodzinnych
Rejestrowych
Egzekucyjnych
Nieruchomości
Prawa budowlanego
Restrukturyzacji
Sądowych

Otwartość

Jesteśmy w pełni otwarci na potrzeby klienta i zmiany, które przynosi rynek. Elastycznie dopasowujemy nasze usługi do specyfiki i profilu działalności Klienta. Czytelnie i zrozumiale wyjaśniamy każdy etap działań lub prowadzonej sprawy. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z Klientem. Umożliwiamy obsługę prawną bez barier komunikacyjnych oraz w języku angielskim.

Sumienność

Kancelaria wyróżnia się sumiennością i rzetelnością w realizowanych działaniach. Jesteśmy nakierowani na wszechstronną analizę zaistniałych problemów i rekomendowanie optymalnych rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw zwiększa szansę na pozytywne oraz efektywne zakończenie sprawy.

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu